Accenture tarafından gerçekleştirilen araştırma, G20 ülkelerinde dijital girişimcilerin on milyon gence istihdam sağlama potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Girişimcilerin istihdam yaratma ve ekonomiyi büyütme potansiyellerini kısıtlayan engellerin altının çizildiği araştırmada, G20 ülkelerinde faaliyet gösteren binin üzerinde girişimcinin görüşleri incelendi.

Araştırmaya göre; girişimciliğin önündeki engellerin ortadan kaldırılması durumunda girişimciler, G20 ülkelerinde on milyon gence istihdam imkanı oluşturulmasını1 sağlayabilecek. Sydney’de düzenlenen G20 Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi öncesinde geliştirilen çalışma kapsamında Accenture’ın araştırmasına katılan girişimcilerin yüzde 74’ü, 2014 yılında yeni yetenekleri istihdam etme planları olduğunu söylerken; bir çoğu gerekli becerilere sahip işgücü eksikliğinin, istihdam yaratma ve büyümeyi engellediğine inanıyor.

Accenture’ın Dijital Girişimcilerin Vaadi: G20 Ülkelerinde 10 Milyon Gence İş Fırsatı Yaratmak” raporuna göre, girişimcilerin yüzde 85’lik kesimi, gençlere yönelik istihdam yaratılmasında kritik rol oynamaları gerektiğine inanırken; finansman bulma, inovasyonu ölçeklendirme ve sürdürülebilir kılma, uluslararası alanda büyüme ve doğru becerilere erişme gibi pek çok konuda da güçlüklerle karşılaşıyorlar.

Rapora göre, girişimcilerin çoğu gençlere istihdam sağlayacak ortamın yaratılması için ülkelerinde daha fazla adım atılabileceğine inanıyor. Yalnızca dörtte biri (yüzde 26’sı) hükümetlerinin gençler için istihdam yaratılmasını destekleyen adımlarını yararlı ve verimli buluyor. Ayrıca, girişimcilerin yarısından fazlası (yüzde 54’ü), gençlerin istihdamına yönelik engellerden birinin de teşvik eksikliği olduğunu düşünüyor.

Accenture Strategy Birimi Endüstri Lideri Bruno Berthon, “Gençlerin işsizlik sorununun çözümü basit olmasa da bu çalışma, girişimcilerin gençlere yönelik istihdam alanının canlandırılmasında hayati rol oynayabileceğini gösteriyor. Politikacılar girişimcilerin önemini görmüyor değiller ancak, girişimcilik dijital teknolojiler sayesinde kolaylaşıyor ve hızlanıyor; düzenleme ve mevzuat alanında ise bu hıza yetişmekte zorlanılıyor. Girişimcileri teşvik eden ve destekleyen ülkeler; istihdam yaratma, büyümeyi yeniden tesis etme ve vatandaşların genel yaşam kalitesini artırma konusunda daha iyi bir noktada olacaktır.” dedi.

Deneyimsizlik çoğu girişimcinin üzerinde baskı oluşturuyor

Mevcut insan kaynağının yetersizliği, firmalarının ölçeği ne olursa olsun tüm girişimcilerin ortak kaygılarının başında geliyor. Araştırmaya katılan girişimcilerin dörtte üçünden fazlası (yüzde 78’i), doğru becerilerle donatılmış insan kaynağını bulmakta zorlandıklarını söylüyor; yüzde 62’si ise bu eksikliği istihdam aşamasındaki başlıca üç kaygı arasında sayıyor. Yetenek kıtlığının ise imalat ve hizmet alanındaki tüm sektörlerde, hem yeni hem de eski firmaların girişimcileri tarafından hissedildiği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, pek çok girişimci yeterli finansman kaynağı bulmakta zorlandıklarını bildiriyor. Global olarak büyüme hedefinde olan girişimcilerin yüzde 32’si, finansman erişimini başlıca üç kaygıları arasında gösteriyor, bu firmaların çoğunluğu (yüzde 59’u) ise üç seneyi aşkın süredir faaliyet gösteriyor.

İnovasyona ve ihracata yönelen şirketlerin istihdam yaratma şansı artıyor

Rapora göre istihdam, inovasyona ve ihracata odaklı olan girişimciler tarafından yaratılıyor.

  • İşletmeleri inovasyon-odaklı olan girişimcilerin yüzde 91’i, inovasyona önem vermeyen firmalara (yüzde 61) kıyasla, istihdam yaratma konusunda kendilerine daha çok güveniyor. Açık inovasyon, girişimcilerin dörtte üçü (yüzde 76’sı) tarafından işletmelerinde inovasyonun destekçisi olarak görülüyor; yüzde 86’sı ise müşterilerle işbirliği yaparak teklifleri ortak şekilde oluşturduklarını belirtiyor.
  • Açık inovasyonu, inovasyonun başlıca tetikleyicileri arasında gören girişimcilerin onda dokuzu (yüzde 91’i), açık inovasyonun çok da önemli olmadığını söyleyen yüzde 54’lik kesimin aksine, gelir artışı bekliyor.
  • Geçtiğimiz on iki ay içerisinde kurulan firmaların yüzde 70’i, daha şimdiden uluslararası alanda genişlemeyi düşünüyor. Bu girişimcilerin ‘doğuştan küresel’ girişimciler oldukları belirtiliyor.
  • Bununla beraber küreselleşme, istihdamın yalnızca denizaşırı pazarlarla sınırlı kalacağı anlamına gelmiyor; aksine araştırmaya katılanların yüzde 86’sı kendi ülkelerindeki işgücünün yurtdışındaki işgücünden daha süratli bir şekilde artmasını bekliyor. Çalışma aynı zamanda, global genişlemenin girişimciler için; doğru iş ortağını bulma, yerel pazar hakkında bilgi edinme, yerel mevzuatı anlama, nitelikli yerel insan kaynağı bulma ve lojistik maliyetini ihtiva etme gibi pek çok sorunu da beraberinde getirebileceğini gösteriyor.

Berthon, “İş dünyasının büyüme gayretinde olan liderleri, giderek daha çok kendi sınırlarının ve mevcut ürün ve hizmetlerinin ötesine bakma gereği duyuyorlar. Bu da, günümüzde durgunluk yaşayan pek çok pazarda sürdürülebilir ekonomik iyileşmeye giden yol olarak riskleri gözeten ve girişimi destekleyen politikaların önemine işaret ediyor. Bugün giderek daha çok ülke girişimci dostu politikalar benimsiyor olsa da, bu politikaların pek çoğu halen parça parça bir halde ve görüştüğümüz girişimcilerin pek çoğu bunları yetersiz buluyor. Girişimciler; açık inovasyonu teşvik eden ve kendilerine hem vergi teşviği, hem de daha avantajlı ve daha esnek finansman sağlayan, basitleştirilmiş bir düzenleme ortamı arayışı içinde.” dedi.

1 İstihdam yaratma modeli; Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü ve OECD tarafından yayınlanan nüfus ve işgücü istatistikleri ile Accenture’da konunun uzmanları tarafından yapılan araştırma ve analizlerin çıkarımlarından derleniyor. Tüm detaylar için Accenture’un yeni raporuna linkten ulaşabilirsiniz.

2 G20 üyesi ülkeler; Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden oluşuyor.

Araştırmanın Metodolojisi

Accenture’ın Dijital Girişimcilerin Vaadi: G20 Ülkelerinde 10 Milyon Gence İş Fırsatı Yaratmak” başlıklı çalışması kapsamında, G20 ülkelerinde faaliyet gösteren bin 80 girişimcinin katıldığı çevrimiçi bir anket düzenlendi. Bu araştırma aşağıdaki yollardan da desteklendi:

  • Girişimcilere yönelik, kitle kaynaklı çalışmayla oluşturulmuş çevrim içi bir işbirliği forumu
  • ABD, Fransa, Hindistan ve Çin’de girişimcilerin katılımıyla düzenlenen dört atölye çalışması
  • Konunun uzmanları ile yapılmış 20’den fazla detaylı niteliksel görüşme
  • Tüm G20 ülkelerindeki girişimcilik ortamının analizi
  • İstihdam yaratma fırsatlarının analizinin modellenmesi

__________________________________________________________________________________
Accenture Hakkında

Accenture, 120 ülkede yer alan 305 bin çalışanıyla uluslararası yönetim danışmanlığı, teknoloji ve dış kaynak hizmetleri alanlarında profesyonel hizmetler sunmaktadır. Yönetim Danışmanlığı ve Sistem Entegrasyon alanında uluslararası tecrübeye sahip olan Accenture, Türkiye’de 14 yıldır faaliyet göstermekte, İstanbul, Ankara ve İzmir’de 650’yi aşkın uzman danışmanıyla profesyonel hizmetler sunmaktadır. Accenture’ın Türkiye’de uzmanlaştığı sektörler arasında Finans, Telekomünikasyon, Üretim, Ulaşım, Perakende ve Enerji yer alırken yerel sektör ve mevzuatı uygun şekilde yorumlayarak sektör tecrübe ve birikimlerini aktarmaktadır.

Uzmanlık ve yetkinlikleri arasında Kurumsal Stratejilerin Geliştirilmesi, Organizasyonel ve Operasyon Modellerin Optimizasyonu ve Tanımlanması, Risk Yönetimi, Bilgi Teknoloji Stratejileri ve Yönetişimi, Sistem Geliştirme ve Entegrasyonu, Sistem ve Alt Yapı Bakım ve Operasyonları ve İş Süreçleri Operasyonları yer almaktadır. Daha fazla bilgiye www.accenture.com.tr  adresinden ulaşılabilir.