TÜRKKEP, Türk Ticaret ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki yasal düzenlemelere uygun şekilde ülkemizde yetkili elektronik belge saklama hizmet sağlayıcı olarak yasal geçerli ve güvenli E-Saklama Hizmetleri vermeye başladı. Ülkemizde ilk defa TÜRKKEP tarafından hayata geçirilen bu servis sayesinde; E-Fatura, E-Defter, KEP iletileri ve her türlü E-Belge, TÜRKKEP E-Saklama Hizmetleri kapsamında elektronik ortamda saklanabilecek. Böylece resmi, ticari ve hukuki belgelerin kâğıt arşiv şeklinde saklanmasına gerek kalmayacak. Elektronik ortamda belge gönderme, alma ve saklama süreçlerini hızlandıran, kurumların tasarruf ederek kârlılığını ve verimliliğini artıran kayıtlı elektronik posta sistemi ve E-Saklama hizmetleri, aynı zamanda yüz binlerce ağacın kesilmesinin de önüne geçerek doğanın korunmasına katkı sağlayacak.

Kurumların, kuruluşların, şirketlerin, tacirlerin, vergi ve defter mükelleflerinin yasal mevzuata göre elektronik ortamda düzenledikleri, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü olan resmi, ticari ve hukuki belgeleri, yasalarda belirtilen sürelerde yasal geçerli ve güvenli olarak elektronik ortamda saklamaları gerekiyor.

E-Fatura, E-Defter, Kayıtlı Elektronik Posta ile gönderilip alınan belgeler ile diğer tüm elektronik belgelerin elektronik ortamda oluşturulan hâli yasal geçerli belge niteliği taşıyor. Bu belgelerin kâğıda basılması gerekmediği gibi, basılmış olsa bile yasal geçerli olarak kabul edilmiyor. Ülkemizde E-İmza Kanunu ile birlikte elektronik ortamda güvenli e-imza ile imzalanmış bir e-belge, senet hükmünde kesin delil niteliği taşıyan ve elle imzalanmış gibi aynı hukuki değerde yasal geçerli bir belge olarak kabul ediliyor.

E-belgeler, senet hükmünde, kesin delil niteliğinde, yasal geçerli ve inkâr edilemez şekilde gönderilip alınabilecek

Ticaret ve Vergi Usul Kanunu kapsamında yasal geçerli ve güvenli E-Saklama hizmeti vermeye başlayan ilk ve tek kurumu olduklarını ifade eden TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, “Türk Ticaret Kanunu kapsamında kayıtlı elektronik posta ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemelerde, elektronik belgelerin taraflar arasında senet hükmünde, kesin delil niteliğinde, yasal geçerli ve inkâr edilemez şekilde gönderilip alınması tanzim edildi.

Adalet Bakanlığı tarafından Tebligat Kanunu kapsamında yapılan elektronik tebligat düzenlemeleriyle hukuki olarak muhataplara e-tebligat olarak gönderilmesi, tebliğ edilmesi sistemize edildi. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan e-fatura ve e-defter düzenlemeleri ile de fatura ve defterlerin elektronik ortamda yasal geçerli şekilde oluşturulması, gönderilmesi ve alınmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.

Bahsi geçen tüm bu mevzuat düzenlemeleri kapsamında aynı zamanda elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve alınan E-Fatura, E-Defter, Kayıtlı Elektronik Posta ile gönderilip alınan belgeler ile diğer tüm elektronik belgelerin, yine elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli olarak saklanmasına yönelik düzenlemeler mevcuttur. Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS), aldığı yetki kapsamında, KEP hizmetlerine ilave olarak katma değerli hizmet olarak elektronik belgelerin saklanması hizmetlerini de verebilmektedir. GİB tarafından yetkilendirilmiş Saklamacı Kuruluşlar da e-fatura ve e-defter gibi belgelerin saklanması hizmetlerini verebilmektedir.” dedi.

TÜRKKEP, e-Saklama hizmetini vermeye yetkili ilk ve tek güven kurumu

TÜRKKEP’in Türk Ticaret, Tebligat, Vergi Usul ve E-İmza Kanunu kapsamındaki düzenlemelere ve uluslararası standartlara uygun olarak, e-belge oluşturma, gönderme ve almaya yönelik tüm hizmetleri, tek başına verebilen ülkemizin ilk ve tek hizmet sağlayıcısı olmanın yanında, yine bu yasal düzenlemelere uygun olarak ülkemizin ilk ve tek yasal geçerli ve güvenli şekilde e-saklama hizmetlerini vermeye yetkili güven kurumu olduğunu söyleyen Samast, “TÜRKKEP aldığı bu E-Saklama hizmetlerini verme yetkisi kapsamında, sahip olduğu yüksek güvenlikli ve yedekli teknolojik sistem altyapısı ve kolay kullanılabilen E-Saklama servisi ile tüm kurumlara, kuruluşlara, şirketlere, meslek mensuplarına, vergi ve defter mükelleflerine E-Saklama hizmeti vermeye başladı. E-Saklama hizmetini kurumsal ve bireysel müşterilerimize, ilgili yasal düzenlemelere ve uluslararası standartlara uyumlu olarak yüksek teknolojiye sahip İstanbul ve Ankara’da bulunan iki ayrı veri merkezimizdeki yedekli ve güvenli sistemlerimizde 5 yıl, 10 yıl veya üzerinde istenen sürelerde sağlıyoruz.” bilgisini verdi.

Arşiv veya donanım yatırımına gerek yok!

E-Saklama hizmetinin şirketler, kuruluşlar, meslek mensupları, mükellefler, kamu kurum ve kuruluşları gibi birçok sektöre tasarruf, hız ve verimlilik sağlayacağını vurgulayan Samast, geleceğe ilişkin görüşlerini şöyle belirtti: “Bugün birçok e-belge, yazışma, tebligat, ihtar, ihbar, sözleşme, teklif, sipariş, bordro, izin formu, dilekçe, abonelik ve üyelik formu, defter, toplantı çağrısı, iştirak taahhütnamesi, fatura, fatura itiraz ve cari hesap mutabakat belgeleri gibi elektronik ortamda oluşturulmakta, gönderilmekte ve alınmaktadır. TÜRKKEP E-Saklama Hizmeti sayesinde bu elektronik belgeler yasal geçerli ve güvenli şekilde istenen süre boyunca değişmezliği, silinmezliği ve güvenliği garanti edilerek saklanabilmektedir. Resmi, hukuki ve ticari kâğıt belgelerin zamanla ortadan kalkacağını öngörüyorum.”

E-Saklama hizmeti ile kâğıt belge arşiv dönemi bitiyor

TÜRKKEP E-Saklama sisteminin portal üzerinden veya entegrasyon ile kullanımının oldukça kolay olduğuna dikkat çeken Samast, E-Saklama hizmeti ile kâğıt belge arşivlerini ortadan kaldırdıklarının önemine de değindi: “Müşterilerimiz, saklama hizmeti için kullanacakları depolama alanına ve belirledikleri saklama süresine göre ücret ödemektedirler. Uçtan uca çözüm sağladığımız E-Saklama hizmetimizi alan kurumsal veya bireysel müşterilerimizin fiziksel arşiv, depolama donanımı ve yazılımları olarak herhangi bir yatırım yapmalarına gerek kalmıyor. Bu tür yatırım maliyetlerinden çok daha düşük maliyete E-Saklama hizmetini TÜRKKEP’ten alabiliyorlar. TÜRKKEP olarak E-Saklama hizmetimizle kâğıt belge arşivlerini ortadan kaldırıyoruz.”

Süreçler hızlanıyor, verimlilik artıyor ve ağaçlar kesilmiyor

Samast, doğa dostu bu hizmetin müşterilerinin muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini her an kolaylıkla yerine getirebilmelerini mümkün kıldığını da kaydetti: “Müşterilerimizin yasal düzenlemelere göre muhafaza ve ibraz yükümlülükleri kapsamında saklamak zorunda oldukları belgeler ile kendilerinin saklamak istedikleri e-fatura, e-defter, KEP iletisi olarak gönderilip alınan tüm belgelerle e-imzalı her türlü belge başta olmak üzere tüm e-belgeler, ilgili uygulama ile saklama sistemimiz arasındaki belge transferini gerçekleştirilen sistem entegrasyonuyla otomatik hale geliyor. Müşterilerimiz iş akışlarında, resmi makamların talebi halinde veya yargısal nedenlerle geçmişteki belgelere ihtiyaç duyulduğunda, TÜRKKEP E-Saklama sisteminde sakladıkları belgelerine çok hızlı erişebilir, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini her an kolaylıkla yerine getirebilirler. Belge saklama, geri bulma ve başkasına gönderme süreçlerini büyük oranda hızlandıran bu hizmet, ayrıca kâğıdı ortadan kaldırdığı için yüz binlerce ağacın kesilmesinin de önüne geçerek doğanın korunmasına büyük katkı sağlayacak.”

E-Saklama Nedir?

E-Saklama; resmi, hukuki ve ticari her türlü belgenin elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde, değişmezliği, silinmezliği ve güvenliği garanti edilerek uzun süreli saklanmasını, mevzuattaki muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile istendiğinde bu belgelere kolayca ulaşılabilmesini sağlayan bir hizmettir.

———————————————————————————————————————————

TÜRKKEP Hakkında

TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetleri sağlamak üzere, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş bir hizmet sağlayıcıdır. TÜRKKEP, e-fatura ve e-defter hizmetleri ve çözümleri sağlamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcılarından biridir. TÜRKKEP, Türk Ticaret Kanunu, Tebligat Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki KEP, E-Tebligat, E-Fatura ve E-Defter düzenlemelerine göre, gönderme, alma ve saklama hizmetlerini vermek için yetki almış ve bu hizmetleri tüm Türkiye geneli veren ülkemizin ilk ve tek güven kurumudur.

TÜRKKEP; tüm şirketlere, kurumlara, kuruluşlara ve bireylere KEP, E-İmza, E-Tebligat, E-Fatura, E-Defter, E-Mutabakat, E-Bordro gibi hizmetler ile E-Saklama hizmetlerini tek noktadan ülke genelinde yaygın hizmet ağı ile sağlamaktadır. TÜRKKEP, KEP sahibi gerçek kişi ve tüzel kişi müşterilerinin bilgilerini, belgelerini, kayıtlarını ve delillerini bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması standartlarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak korumakta, müşterilerine hızlı, kaliteli, güvenilir ve katma değerli hizmetler vermektedir.  www.turkkep.com.tr